Falzifikáty

Pravidla pro nakládání se staršími ložisky „z výkupu“


 

Kvalita výrobků

Kvalita výrobků a poskytování služeb je rozhodujícím faktorem pro realizaci strategických cílů a konkurenceschopnosti firmy. Musí splňovat všechny požadavky a očekávání zákazníků, musí být efektivně plánovaná, zavedená, řádná a neustále zlepšovaná ve všech činnostech a procesech a integrovaná na všech úrovních společnosti.

Naši prioritou je řízení důležitých procesů a kvality se zřetelem na výkon konečné kontroly kvality v souladu s mezinárodními standardy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Pro realizaci uvedených zásad má ZVL SLOVAKIA, a.s. stanovenou následnou politiku kvality:

  • neustále zvyšovat důvěru a spokojenost zákazníků kvalitou vyráběných a prodávaných výrobků a poskytovaných služeb
  • zavedený systém řízení kvality zdokonalovat a zlepšovat podle aktuálních požadavků zákazníků a vlastních potřeb
  • rozvíjet partnerské vztahy a spolupráci s dodavateli za účelem zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobků a poskytovaných služeb
  • účinnou motivací zaměstnanců a zvyšováním jejich kvalifikace zabezpečit kvalitu a efektivnost vykonané práce s cílem udržení a zvyšování prosperity naší společnosti
 

 

Certifikát NCAGE 1296M

Politika ISM

Politika ISM Download

Seznam norem

Zoznam noriem