Výroba ložisek

Výroba ložisek a zabezpečení v souladu s příslušnými státními a mezinárodními rozměrovými a materiálovými normami, vnitřními předpisy společnosti a normami zabezpečující systém řízení kvality podle STN ISO 9001. Zvyšování dynamické únosnosti ložisek zlepšováním vlastností polotovarů je rozhodujícím faktorem pro životnost budoucího ložiska.

 

 

ZVL SLOVAKIA, a. s. disponuje širokým výrobním a technickým know-how a v procesu výroby zabezpečuje a zaručuje použití moderních technologií pro hospodárnost a přesnost výroby. V souvislosti s výrobou ložisek jsou vykonávané technologické procesy, které ve značné míře ovlivňují trvanlivost a únosnost valivých ložisek – tvarování, tryskové obrábění, tepelné zpracování, praní, montáž a finalizace.

Materiál ložiskových krožků
Celoprokalitelná chromová ocel (100Cr6)
Celoprokalitelná chróm-manganová ocel (100CrMnSi6-4)
Cementování, indukční kalené ocele
(podle požadavků zákazníka)
Materiál valivých těles
Celoprokalitelná chromová ocel (100Cr6)
Celoprokalitelná chróm-manganová ocel (100CrMnSi6-4)

Materiál ložiskových klecí
Ocelhlubocetonážní ocel (St4) – bez značení, přípona J
Mosazznačení M
Plastpolyamid PA6.6, s obsahem skelných vláken – značení TNG, TNGH
Textittvrzená tkanina – značení T
 

 
Stabilitu a spolehlivost dokazujeme přítomností výrobků ZVL na světovém trhu prostřednictvím vybudované silné distribuční sítě a tím zabezpečujeme neustálé spojení s našimi obchodními partnery. Našim hlavním cílem je prostřednictvím širokého produktového portfolia standardních a speciálních ložisek plnit nejnáročnější požadavky zákazníků v různých oblastech průmyslu.