Ochrana osobních údajů

Informace

Používáním našich webových stránek nám svěřujete své osobní údaje. Osobní údaje nám svěřujete iv souvislosti s naší vzájemnou obchodní spoluprací. Na této stránce uvádíme, jaké osobní údaje shromažďujeme a pravidla jak je používáme.

Provozovatel společnost ZVL SLOVAKIA, a.s., se sídlem Na stanici 22, 010 09 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 635 164, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sa, vložka č. 295 / L, shromažďuje následující osobní údaje:

  • soubory cookies,
  • osobní údaje, které nám poskytnete v rámci našeho “Kontaktního formuláře” a formuláře “Zaregistrujte se pro odběr novinek”,
  • osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s naší vzájemnou obchodní spoluprací.

Jak používáme shromažďované osobní údaje

Formuláře

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich formulářů, budou použity výhradně pro účely, pro které byly určeny, a to:

  • údaje z “Kontaktního formuláře” výlučně pro potřeby zpětného kontaktování se s vámi,
  • údaje z formuláře “Zaregistrujte se pro odběr novinek” výlučně pro potřeby zasílání našich elektronických newsletterů s informacemi z aktuálního dění v naší společnosti – pozvánky na výstavy, konference, PR akce, informace o novinkách ve výrobním sortimentu, v poskytovaných službách apod.

Jak odvolat souhlas

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu umístěného v patě každého newsletteru nebo zasláním na adresu sídla provozovatele nebo na mailovou adresu:

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do paměti prohlížeče a obsahují údaje o návštěvě webové stránky. Tyto soubory jsou anonymní a obsahují údaje, jakými jsou jazyk, prohlížeč a další nastavení při zobrazení stránky. Cookies, které váš prohlížeč odesílá k nám, slouží k analyzování chování uživatelů na našich webových stránkách a na zlepšení a zjednodušení jejich použitelnosti. Na analýzu používáme nástroje Google Analytics. Pro reklamní účely používáme Google Remarketing. Doba používání souborů cookies je 6 měsíců.

Jako soubory cookies kontrolovat a smazat

Nastavení cookie je možné změnit v rámci vašeho internetového prohlížeče v sekci Nastavení. Odstraněním nebo zablokováním cookies budete moci navštívit naše webové stránky, ale některé funkce nemusí pracovat správně.

Obchodní spolupráce

Osobní údaje, které nám poskytujete při naší vzájemné obchodní spolupráci nebo v rámci našich vzájemných kontaktů před zahájením obchodní spolupráce, a to jméno, příjmení, mailová adresa, použijeme i pro účel zasílání výše uvedených newsletterů. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu na provádění přímého marketingu. Zasílání newsletterů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu umístěného v patě každého newsletteru. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pro tento účel, dokud neodvoláte zasílány newsletterů.
Namítat zpracovávání osobních údajů můžete na adrese sídla provozovatele nebo zasláním na mail:

Práva dotčené osoby

Každá osoba, která nám poskytla osobní údaje (dotyčná osoba) má právo od nás požadovat přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávání, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

Kontaktní údaje provozovatele

ZVL SLOVAKIA, a.s.
Adresa: ZVL SLOVAKIA, a.s. Na stanicu 22, 010 09 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: www.zvlslovakia.sk
Mailová adresa: