Výroba ložisek

Výroba ložisek a zabezpečení v souladu s příslušnými státními a mezinárodními rozměrovými a materiálovými normami, vnitřními předpisy společnosti a normami zabezpečující systém řízení kvality podle STN ISO 9001. Zvyšování dynamické únosnosti ložisek zlepšováním vlastností polotovarů je rozhodujícím faktorem pro životnost budoucího ložiska.

ZVL SLOVAKIA a.s. výroba ložísk
ZVL SLOVAKIA a.s. výroba ložísk

ZVL SLOVAKIA, a.s. disponuje širokým výrobním a technickým know-how a v procesu výroby zabezpečuje a zaručuje použití moderních technologií pro hospodárnost a přesnost výroby. V souvislosti s výrobou ložisek jsou vykonávané technologické procesy, které ve značné míře ovlivňují trvanlivost a únosnost valivých ložisek – tvarování, tryskové obrábění, tepelné zpracování, praní, montáž a finalizace.

Materiál ložiskových krožků
Celoprokalitelná chromová ocel (100Cr6)
Celoprokalitelná chróm-manganová ocel (100CrMnSi6-4)
Cementování, indukční kalené ocele
(podle požadavků zákazníka)
Materiál valivých těles
Celoprokalitelná chromová ocel (100Cr6)
Celoprokalitelná chróm-manganová ocel (100CrMnSi6-4)
Materiál ložiskových klecí
Plechhlubocetonážní ocel (St4) – bez značení, přípona J
Mosazznačení M
Plastpolyamid PA6.6, s obsahem skelných vláken – značení TNG, TNGH
Textittvrzená tkanina – značení T
ZVL SLOVAKIA a.s. výroba ložísk
ZVL SLOVAKIA a.s. výroba ložísk

Stabilitu a spolehlivost dokazujeme přítomností výrobků ZVL na světovém trhu prostřednictvím vybudované silné distribuční sítě a tím zabezpečujeme neustálé spojení s našimi obchodními partnery. Našim hlavním cílem je prostřednictvím širokého produktového portfolia standardních a speciálních ložisek plnit nejnáročnější požadavky zákazníků v různých oblastech průmyslu.

ZVL SLOVAKIA a.s. výroba ložísk
ZVL SLOVAKIA a.s. výroba ložísk