Metrologie a zkušebnictví

Pro zabezpečení stability kvality výroby a kontroly kvality prodávaných výrobků jsou ve společnosti vybudované potřebné rozměrové a metalografické zkušební laboratoře a dílenské měřící střediska pro přesné měření, ve kterých jsou vykonávané zejména:

  • zabezpečovaní návaznosti měřidel na národní etalony délkových měr a tvrdosti
  • kalibrace používaných pracovních etalonů, měřidel a přístrojů v procesu výroby a kontroly
  • výkon přesných měření, délky, tvarů, uhlů, drsnosti, kruhovitosti, vlnitosti, rovnosti a ostatních parametrů vnitřní geometrie ložiskových kroužků, valivých těles a ostatních komponentů ložisek
  • dozor nad průběhem výrobních procesů a dodržování technologických a kontrolních postupů – vykonávání přesných měření a vystavování protokolů pro přípravu prvních vzorků podle požadavků zákazníků v souladu s normami VDA2 (PPF) a ISO 9000 (PPAP)
  • vystavování dokumentů kontroly a dodaní zásilky v souladu s normou STN EN 10204:2005 a požadavky zákazníka
  • analýzy chemického složení materiálů, mikroskopické hodnocení a metalografické struktury a mikročistoty po tepelném zpracování a tvrdosti vstupních materiálů a komponentů ložisek
  • ověřování funkčnosti ložisek měřením jejich hladiny vibrací prostřednictvím nejmodernějších trojpásmových přístrojů
  • zkoušky životnosti ložisek (základní dynamická únosnost, mezní frekvence otáčení, třecí moment, únik maziva) podle interních potřeb, resp. požadavků zákazníků
  • technické poradenství v oblasti metrologie, přesného měření, metalografie, zkoušení a analýzy problémů a chyb na výrobcích vzniklých během jejich používání

Pro trvalé a stabilní zabezpečení kvality našich ložisek využíváme v případě potřeby další externí nezávislé inspekční organizace pro výkon kontroly nakupovaných komponentů a dozor nad výrobními procesy našich subdodavatelů.

Používáme přístrojové vybavení a měřící techniku od předních světových výrobců:

AMETEK (Taylor Hobson Form Talysurf PGI820, Taylor Hobson TALYROND 73 Spectrocheck), MITUTOYO (kontúroskop SVC3000, výškomer LH-600E), OLYMPUS (mikroskop), EMCOTEST (N4C), Societé Genevoise (SIP420M), AQUASTYL (tvrdomery a prístroje na kontrolu hladiny vibrácií ložísk IL100 a IL200R), Hangzhou BearingsTest and Research center (prístroje na kontrolu hladiny vibrácií ložísk BVT1, BVT5, BVT6 a BVT8, a stanice na testovanie životnosti ložísk ABLT-2).