ZVL SLOVAKIA a.s. výskum a vývoj
ZVL SLOVAKIA a.s. výskum a vývoj

Výzkum a vývoj

Při návrzích a vývoji nových výrobků používáme nejmodernější konstrukční systémy CAD a 3D CAD a jejich kvalitu kontrolujeme přesnými měřícími zařízeními a testujeme simulaci reálného provozu. V případě potřeby spolupracujeme s externími organizacemi, zkušebnami, laboratořemi a technickými univerzitami. Našim hlavním cílem je nabídnout zákazníkům optimální řešení a plnit jejich požadavky v oblasti inovací, vývoje a používání ložisek v provozu.

Naše konstrukční pracoviště se zaměřuje na analýzy vzájemné interakce jednotlivých komponentů ložisek, reakcím v místě valivého styku a vlivu na vlastnosti ložiska v závislosti od provozních podmínek. Moderní CAD systémy, zkušenosti pracovníků a spolupráce s technickými odděleními dodavatelů a jiných externích organizací nám umožňuje zlepšovat jednotlivé charakteristiky ložiska jako jsou tvar oběžných drah, tribologické podmínky, valivá tělesa a klece s cílem maximálního využití prostoru pro ložisko a zlepšení jeho výsledných vlastností – ZDÚ, MFO, třecí moment a hladina vibrací. Určení a výpočet těchto veličin je funkcí použitého materiálu, velikosti a počtu valivých těles, úhlu styku a středního průměru ložiska.

ZVL SLOVAKIA a.s. výskum a vývoj
ZVL SLOVAKIA a.s. výskum a vývoj

Technické poradenství

Na základě požadavků jsou naši odborní techničtí pracovníci připraveni Vám poskytnout informace a poradenství při řešení a analýze chyb a problému vzniklých v průběhu provozu strojů a zařízení. Zároveň Vám nabízíme odbornou pomoc při řešení návrhů konkrétních technických uložení standardních ložisek a návrhů speciálních ložisek na základě specifických technických požadavků na uložení a použití valivých ložisek.

ZVL SLOVAKIA a.s. výskum a vývoj
ZVL SLOVAKIA a.s. výskum a vývoj