ZVL SLOVAKIA
ZVL SLOVAKIA

Více než 50-letá tradice ve výrobě ložisek

Historie naší společnosti je spojená se vznikem koncernu ZVL v roce 1965. Nejdůležitějším mezníkem v historii společnosti byl rok 1968. V tomto roce byla spuštěna výroba kuičkových ložisek a společnost byla integrována do koncernu ZVL se sídlem v Považskej Bytrici. Hlavním cílem koncernu ZVL bylo sjednocení závodů na výrobu ložisek do jednoho koncernu s více než 30 000 zaměstnanci, který měl vybudovanou komplexní R&D základnu propojenou s výrobou. Společnost od svého založení prošla složitým historickým vývojem a množstvím dynamických změn týkajících se výrobních procesů a majetkového vlastnictví. Od roku 2007 vystupujeme pod názvem ZVL SLOVAKIA, a.s. a pokračujeme ve své domácí a proexportní orientaci s cílem úspěšně rozvíjet nastupující trendy v oblasti obchodních aktivit. V současnosti je společnost nejen nostielem dlouhodobé tradice ve slovenském storjírenském průmyslu, ale i významným světovým dodavatelem širokého sortimentu ložisek.

ZVL SLOVAKIA
ZVL SLOVAKIA

Historické mezníky ZVL SLOVAKIA

 • 1965 – Založení koncernu ZVL v Považskej Bystrici
 • 1968 – Integrace společnosti ZVL Žilina do koncernu ZVL / Registrace obchodní značky ZVL
 • 90-tá léta – Rozpad koncernu ZVL
  • ZVL a ZKL značky se staly nezávislými konkurenčními značkami s různými vlastníky
  • Rozdělení Československa
  • Změna vlastníckých vztahů – přechod státního vlastníctví na privátní
 • 2001 – 2008 – Období vlivu OMNIA Group
 • 2008 – Změna vlastníka společnosti

Historické mezníky produkce ložisek ZVL

 • 1966 – Založení závodu ZVL
 • 1968 – Začátek výroby kuličkových ložisek
 • 1974 – Začátek výroby soudečkových ložisek
 • 1976 – Začátek výroby spojkových ložisek
 • 1994 – Začátek výroby kloubových ložisek
 • 2004 – Rozšíření sortimentu: valčeková a axiální ložiska
 • 2005 – Rozšíření sortimentu: jehlová ložiska a ložiskové domky
História spoločnosti ZVL SLOVAKIA a.s.
História spoločnosti ZVL SLOVAKIA a.s.
História spoločnosti ZVL SLOVAKIA a.s.
História spoločnosti ZVL SLOVAKIA a.s.