Při provozu výrobních procesů a skladovacích činnostech klademe důraz na preventivní opatření a nepoužíváme žádné prostředky, které by měly negativní dopad na životní porostředí a bezpečnost. Naši podnikatelskou činnost vykonáváme v souladu se zákonými nařízeními a vyhláškami souvisejícími s řízením enviromentální činnosti, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Na základě rostoucích požadavků našich zákazníků společnost implementovala systém environmentálního managementu podle ISO 14001:2015 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ISO 45001:2018.

ISO 14001
Certifikát ISO 45001