Při provozu výrobních procesů a skladovacích činnostech klademe důraz na preventivní opatření a nepoužíváme žádné prostředky, které by měly negativní dopad na životní porostředí a bezpečnost. Naši podnikatelskou činnost vykonáváme v souladu se zákonými nařízeními a vyhláškami souvisejícími s řízením enviromentální činnosti, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Na základě roustoucích požadavků našich, hlavně zahraničních, zákazníků v červnu 2013 naše společnost obhájila a získala certifikát enviromentálního managementu. V červnu 2014 se nám také podařilo získat i certifikát podle STN OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.