Falzifikáty ložisek

Kvalita výrobků

Kvalita výrobků a poskytování služeb je rozhodujícím faktorem pro realizaci strategických cílů a konkurenceschopnosti firmy. Musí splňovat všechny požadavky a očekávání zákazníků, musí být efektivně plánovaná, zavedená, řádná a neustále zlepšovaná ve všech činnostech a procesech a integrovaná na všech úrovních společnosti.

Naší prioritou je řízení důležitých procesů a kvality s ohledem na výkon konečné kontroly kvality prodávaných výrobků. Systém řízení jakosti je certifikován v souladu s mezinárodními standardy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Pro realizaci uvedených zásad má ZVL SLOVAKIA, a.s. stanovenou následnou politiku kvality:

  • neustále zvyšovat důvěru a spokojenost zákazníků kvalitou vyráběných a prodávaných výrobků a poskytovaných služeb
  • zavedený systém řízení kvality zdokonalovat a zlepšovat podle aktuálních požadavků zákazníků a vlastních potřeb
  • rozvíjet partnerské vztahy a spolupráci s dodavateli za účelem zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobků a poskytovaných služeb
  • účinnou motivací zaměstnanců a zvyšováním jejich kvalifikace zabezpečit kvalitu a efektivnost vykonané práce s cílem udržení a zvyšování prosperity naší společnosti
ZVL SLOVAKIA a.s. kvalita
ZVL SLOVAKIA a.s. kvalita
ZVL SLOVAKIA a.s. kvalita
Certifikát ISO 9001

Certifikát ISO 9001

ISO 14001

Certifikát ISO 14001

Certifikát ISO 45001

Certifikát ISO 45001

ZVL SLOVAKIA a.s. certifikát NCAGE 1296M

Certifikát NCAGE 1296M

Politika ISM

Zoznam noriem