Firemní motto

Naše motto představuje to, za čím si jako společnost se značkou ZVL a týmem našich zaměstnanců stojíme. Ve všem co děláme chceme podávat profesionální a špičkové výkony. To je naše ambice a cíl. Věříme, že fiemní motto jako i naše vizuální identita ochrannou známku ZVL posilní nejen na dominantních evropských trzích, ale i celosvětově.

Firemní motto: PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP PRO SVĚTOVÝ PRŮMYSL

Hodnoty společnosti

1. Naši zákazníci jsou součástí všeho, co děláme

Našim cílem je patřit mezi klíčové dodavatele ložisek v Evropě a celosvětově, proto úzce spolupracujeme s našimi OEM zákazníky, autorizovanými distributory a konečnými spotřebiteli. Neustále, dnes i zítra chceme, aby náš zákazník byl v centru dění. Vnímáme požadavky a přání našich zákazníků s cílem najít optimální řešení.

2. Naši zaměstnanci jsou hybnou sílou našeho úspěchu

Vážíme si našich zaměstnanců. Všichni zaměstnanci naší společnosti jsou pro nás nenahraditelným přínosem. Každý z nich pomáhá dlouhodobě zvýšit hodnotu naší společnosti a přispívá k jejímu pokroku. Usilujeme o vytváření motivující se pracovní atmosféry, která je založená na otevřenosti, respektu a týmové spolupráci.

3. Usilujeme o zvyšování hodnoty spoločnosti

Jsme si vědomi nutnosti efektivního využívání ekonomických vstupů. Rozlišujeme své priority v řízení nákladů společnosti a vyhledáváme optimální rovnováhu mezi vztahem Náklady/Výnosy s cílem zabezpečit dynamický růst společnosti.

4. Chceme být součástí budoucích technologií

Naše vize pro nás představuje závazek být součástí nových nastupujících technologií. Technická modifikace výrobků, komplexnost ložiskového sortimentu a inovace jsou základem toho, aby jsme naši vizi proměnili na skutečnost. Zaručují nám životaschopnost do budoucnosti a také kapacity na to, aby jsme se proaktivně přizpůsobili současnému světovému dění v ložiskovém odvětví.