ZVL meracie zariadenia

Investície do meracích a skúšobných zariadení

Investičné zámery ZVL SLOVAKIA, a.s. pokračovali začiatkom roka kúpou špeciálneho meracieho zariadenia Form Talysurf PGI820 od spoločnosti Taylor Hobson. Interferometrický systém PGI (Phase Grating Interferometer) využívaný na prístroji Form Talysurf umožňuje presné meranie drsnosti, tvaru, polomeru a profilu povrchov. Presnosť valivých ložísk má veľký vplyv na presnosť celého stroja, resp. zariadenia a samozrejme aj na životnosť ložiska.…