Podpora distribučného predaja v poľnohospodárskom odvetví

Podpora distribučného predaja v poľnohospodárskom odvetví

Prvý štvrťrok obchodného roku 2012 sme ukončili stretnutím s distribútormi ložísk značky ZVL pre segment poľnohospodárstva, ktoré bolo zamerané hlavne na oblasť technickej podpory predaja a vyhodnotenie plánovaných obchodných cieľov. Hlavným cieľom stretnutia je podpora distribučných partnerov a ich obchodných miest za účelom pokračovania nastúpených úspešných vývojových tendencií súvisiacimi s rozvojom predaja a značky ZVL v poľnohospodárskom priemysle, ktorý patrí medzi…