ZVL SLOVAKIA na veľtrhu AGROTICA 2016 v Grécku

ZVL SLOVAKIA na veľtrhu AGROTICA 2016 v Grécku

V dňoch 28.1.-31.1.2016 sme sa v spolupráci s našimi obchodnými partnermi pre grécky trh zúčastnili veľtrhu AGROTICA 2016 v Thessaloniki. AGROTICA je veľtrh zameraný na poľnohospodársky priemysel a je najdôležitejším veľtrhom tohto zamerania na Balkáne. Cieľom našej účasti bolo osloviť významných výrobcov poľnohospodárskych strojov a techniky, ktorým už dodávame ložiská prostredníctvom našich distribučných partnerov a…

Prezentácia na veľtrhu práce „Dni príležitostí“

Prezentácia na veľtrhu práce „Dni príležitostí“

Dňa 3.11.2015 sa na Žilinskej univerzite konal veľtrh práce pre študentov a absolventov technických fakúlt s názvom „Dni príležitostí“, ktorý bol organizovaný pod záštitou študentskej organizácie IAESTE. Najväčší prínos v účasti na uvedenom veľtrhu spočíval v získaní informácií o možnostiach spolupráce študentov s prezentovanými spoločnosťami priamo na mieste. Okrem významných spoločností pôsobiacich v žilinskom regióne…

Prezentácia značky ZVL na veľtrhu INDAGRA 2015 v Rumunsku

Prezentácia značky ZVL na veľtrhu INDAGRA 2015 v Rumunsku

V dňoch 28.10.2015 – 1.11.2015 sa v Romexpo Exhibition Centre uskutočnil 20. ročník veľtrhu zariadení a výrobkov pre poľnohospodársku, záhradnícku, vinársku techniku a živočíšnu výrobu. Uvedená výstava patrí medzi najvýznamnejšie svojho druhu v Rumunsku hlavne so zameraním na poľnohospodársky sektor. Prostredníctvom nášho autorizovaného distribútora v Rumunsku bola prezentovaná značka ZVL a produktové portfólio spoločnosti. Cieľom účasti na veľtrhu…

Rozvoj aktivít na ruskom trhu

Rozvoj aktivít na ruskom trhu

ZVL SLOVAKIA, a.s. považuje ruský trh za dôležitý a perspektívny exportný trh. Aj preto sme zintenzívnili spoluprácu s našimi ruskými obchodnými partnermi a snažíme sa podporovať rozvoj ich obchodných a marketingových aktivít. Prostredníctvom nášho distribučného partnera IMPORTSERVIS Perm sa značka ZVL zviditeľnila na dvoch významných výstavách v Rusku. V dňoch 8.-10.9.2015 na výstave MASHINOSTROENIE –…

Stretnutie distribútorov Slovenskej a Českej republiky

Stretnutie distribútorov Slovenskej a Českej republiky

Tohtoročné pravidelné stretnutie autorizovaných distribútorov Slovenskej a Českej republiky sme zorganizovali v kúpeľnom meste Rajecké Teplice v dňoch 15.-16.10.2015. Oficiálna prezentačná časť sa konala v hoteli Diplomat Rajecké Teplice, v rámci ktorej boli vyhodnotené priebežné výsledky obchodnej spolupráce za rok 2015 a zároveň bola predstavená Obchodná stratégia na rok 2016. Po oficiálnej prezentačnej časti sa návštevníci stretnutia presunuli do kúpeľov Afrodita,…

Technické školenie pracovníkov firmy TLC Łożyska Sp.J.

Technické školenie pracovníkov firmy TLC Łożyska Sp.J.

Dňa 9.10.2015 sa v priestoroch spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a.s. uskutočnilo technické školenie pracovníkov firmy TLC Łożyska Sp.J. z Poľska. Účastníci odborného technického školenia si rozšírili znalosti v oblasti výrobných procesov a boli im zodpovedané technické otázky súvisiace s používaním ložísk v prevádzke. Technické školenia, ktoré ZVL SLOVAKIA, a.s. poskytuje svojim obchodným partnerom sa zameriavajú okrem…

AGRO SHOW 2015 – Bednary, Poľsko

AGRO SHOW 2015 – Bednary, Poľsko

ZVL SLOVAKIA, a.s. sa v dňoch 18. – 21.9.2015 zúčastnila na najväčšej poľnohospodárskej výstave AGRO SHOW 2015 v Európe. Na voľnej ploche 150 tis. m2 sa svojimi výrobkami prezentovalo 800 vystavovateľov. Vo vlastnej expozícii na voľnej ploche predstavila svoje výrobkové portfólio výrobcom poľnohospodárskych strojov a zariadení aj ZVL SLOVAKIA, a.s. Ložiská pre poľnohospodársku techniku tvoria…

ZVL falzifikáty ložísk

Vážení obchodní partneri a koneční užívatelia ložísk ZVL

V poslednom období sa stretávame na trhu s prípadmi, kedy hlavne pri následnom predaji ložísk z tzv. „výkupov“, ale v niektorých prípadoch sa to týkalo aj nových ložísk, dochádza k zavádzaniu zákazníkov, ktorým sú tieto ložiská predávané. V záujme predchádzania takýmto situáciám chceme týmto zdôrazniť pravidlá pre nakladanie so staršími ložiskami z výkupov za účelom ich následného predaja, prípadne akýmikoľvek novými ložiskami…

ZVL falzifikáty ložísk

Odhalenie falzifikátov u konečného spotrebiteľa ložísk ZVL

Boj proti šíreniu falzifikátov je každodennou prácou zástupcov ZVL SLOVAKIA. Počas jednej z takýchto akcií sme zachytili na trhu v Čechách falzifikáty ložísk ZVL priamo u konečného spotrebiteľa – OEM klienta. Zákazník reklamoval kvalitu dodaných valčekových ložísk NU1036M C3, ktoré boli označené ochrannou známkou ZVL. Po transporte ložísk do závodu ZVL SLOVAKIA a ich analýze sme zistili, že sa jedná…